Privátní bankovnictví KB

Banka byla založena v lednu roku 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky československé. Tehdy se jednalo o státní peněžní ústav, který byl 5. března 1992 transformován na akciovou společnost a její akcie spadly pod správu Fondu národního majetku ČR,který je uvolnil do kuponové privatizace.

V červenci roku 1995 vstoupily akcie banky na mezinárodní kapitálové trhy. V listopadu 1997 schválila vláda České republiky prodej většinového podílu akcií strategickému investorovi, který měl zajistit další rozvoj společnosti a odloučení státu od bankovního sektoru. V srpnu 1999 bylo zahájeno první kolo výběrového řízení na strategického partnera.

V červnu 2001 prodala vláda České republiky svůj podíl finanční skupině Société Générale za cenu 40 miliard Kč.

Komerční banka

Hlavní výhody:

 • portfolio management
 • propojení s korporátním bankovnictvím
 • zkušený team
 • Online transakční bankovnictví – v nabídce
 • Trezor  – na vybraných pobočkách
 • Platební karty – v nabídce
 • Úvěry – na nemovitosti a hypoteční úvěry
 • Lombardní úvěry – v nabídce
 • Financování nájemních nemovitostí – v nabídce
 • FX obchodování – v nabídce
 • Nabízené strategie – relative return
 • Etické investice a investice do trvale udržitelného rozvoje – nejsou v nabídce
 • Měny portfolia –  CZK, EUR a USD
 • Používané instrumenty pro stavbu portfolia – akcie, dluhopisy, fondy, ETF
 • Měnové zajištění portfolia – v nabídce
 • Nabízené strategie – relative return
 • Referenční měny – CZK, EUR, USD
 • Používané instrumenty pro složení portfolia – Fondy
 • Způsoby obchodování – papírový pokyn, telefon
 • Finanční plánování – není v nabídce
 • Možnost měnového zajištění – není v nabídce
 • Trhy a produkty – akcie, dluhopisy, ETF, certifikáty, fondy
 • Etické investice a investice do trvale udržitelného rozvoje – nejsou v nabídce
 • Způsoby obchodování – telefon, papírový pokyn
 • Možnost měnového zajištění – není v nabídce
 • Strukturované produkty
 • Fondy kvalifikovaných investorů
 • Investičně pojistné produkty