Investice

Podstatnou částí služeb privátního bankovnictví a Wealth Managementu jsou investice. Pokud má být majetek klienta chráněn před inflací a před případným problémem samotné banky, je třeba majetek vhodným způsobem rozdělit do různých aktiv. Cenné papíry mají tu výhodu, že nejsou součástí bilance banky a nejsou tedy ohroženy případným problémem banky.

V oblasti cenných papírů a investic banky nabízejí následující způsoby investování:

  • Obhospodařování aktiv (nebo také správa portfolia, portfolio management) je hlavní službou pro ty klienty, kteří jsou ochotni dát důvěru bance a banka následně na základě zadaných parametrů sama rozhoduje o jednotlivých investicích a struktuře portfolia. Tato služba je vhodná zejména pro klienty, kteří nemají zkušenosti, čas a o finanční trhy se nezajímají.
  • Investiční poradenství umožňuje kontrolu jednotlivých nákupů a prodejů cenných papírů v portfoliu. Klientovi je nabídnuta doporučená struktura portfolia podle jeho rizikového zaměření. V jednotlivých částech portfolia je umožněno zaměnit v rámci podskupiny aktiv cenné papíry. Pokud má však portfolio fungovat, změny nesmí narušit parametry rizika portfolia. Tato služba je vhodná pro klienty, kteří mají čas a chuť diskutovat jednotlivé investice.
  • Nákup a prodej bez poradenství je vhodný zejména pro zkušené investory, kteří nemají potřebu s bankou diskutovat investice. Jejich znalost a zkušenost je dostatečná, aby ochránili svůj majetek před nevhodnou investicí. Nabídka cenných papírů v tomto režimu je velice široká, v podstatě si klient může koupit cokoliv, co je veřejně obchodovatelné a banka je schopna pro klienta zajistit.

Potřebujete poradit?

Výběrem správného privátního bankovnictví si ulehčíte život. Nemůže Vaše banka zajistit služby, kvalitu nebo zhodnocení, které potřebujete? S námi to nebudete muset řešit. Pomůžeme Vám v lepší orientaci a nalezení správného  místa pro Váš majetek. Za pomoci konzultanta můžete dosáhnout zajímavějších podmínek než při samostatném vyjednávání.