Nebankovní portfolio management

Individuální investor má možnost pověřit správou svých aktiv i nebankovního portfolio manažera, nezávislého správce aktiv. Standardně se jedná o investiční společnosti pod kontrolou České národní banky, očekávejte však v případě individuálního portfolia požadavek na volné finanční zdroje v řádech desítek milionů korun, někde i stovek milionů. Nezávislý správce aktiv musí stejně jako bankovní portfolio management dodržovat pravidla daná regulací trhu a pravidla daná podepsanou smlouvou, nezávislý správce i tak bývá flexibilnější a dravější.

 

 

Nezávislý správce aktiv pro menší klienty nabízí fondová řešení namíchaná podle rizikového profilu klienta, stejně to však dělají i bankovní správci aktiv.

Subjekty, které nejsou v registru ČNB investičních společností nabízejících službu portfolio managementu, standardně nabízejí různé formy poradenských smluv a vyžadují součinnost klienta na procesu správy portfolia. Odpovědnost za špatná rozhodnutí pak padá na klienta.

Nebankovních nezávislých správců aktiv zastřešených investiční společností není v České republice kupodivu mnoho, dají se spočítat na prstech jedné ruky.

 

 

Nebankovní investiční společnosti, které nabízejí individuální portfolio management:

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Partners investiční společnost, a.s.

WOOD & Company investiční společnost, a.s.