Investice v českém zdravotnictví

5. 6. 2019
Investice v českém zdravotnictví

Máme v ČR kvalitní zdravotnictví? Samozřejmě že máme!  Rostou náklady na zdravotní péči v ČR? Rostou! Jsou náklady na zdravotní péči v ČR větší než průměr zemí OECD? Ani náhodou! Může investor v českém zdravotnictví vydělat peníze? Samozřejmě může! Jak se tedy investorsky podílet na růstu českého zdravotnictví?

To je bohužel zásadní problém, možnosti jsou velice omezené.

 

O každé z těchto otázek by se dalo dlouho diskutovat. Je však patrné, že české zdravotnictví si udržuje vysoký standard v evropském i světovém srovnání a v některých oborech je opravdu na špičce. Příkladem mohou být naši plastičtí chirurgové a kardiochirurgové, kteří mají skvělou pověst a specialisté v léčení neplodnosti, neplodnost je velkým tématem dneška.

V těchto oborech jako i v mnoha jinných v oblastech zdravotnictví vznikaly po revoluci soukromé kliniky, polikliniky, laboratoře, diagnostická centra, které nezůstala stranou zájmu větších investorů typu Penta nebo fondu Hartenberg (součást svěřenského fondu Andreje Babiše). Jednalo se však ve většině o investici Private Equity kapitálu, ke které se i majetnější smrtelník nedostal. Samozřejmě existuje řada příkladů, kdy soukromý investor vstupoval do ordinace nebo kliniky jako partner, ale vždy to vyžadovalo orientaci a dobré známosti.  Pravděpodobně neexistuje instrument kolektivního investování, který by tuto oblast v ČR pokrýval.

Přesto se dá něco pro privátního investora najít. Na trhu existují neveřejné nabídky dluhopisů a směnečné programy, které jsou na tuto oblast zaměřeny a svými paranetry jsou velice zajímavé. Pravda, touto formou se investor nepodílí na zisku celé transakce, ale má alespoň možnost dostat pevný výnos v oblasti, která až doposud byla poměrně bezpečným přístavem  a to i v dobách ekonomicky nepříznivých.  Pravdou je, že pokud se Vám ekonomicky nedaří tak dobře, odložíte třeba nákup nemovitosti nebo auta, při zdravotních problémech však není možné něco odkládat. Je to otázka priorit a tahle priorita je zcela jasná.

Instrumenty tohoto typu však nenajdete u velkých bank nebo u investičních zprostředkovatelů ve standardní nabídce. Jednak se většinou nejedná o velké objemy, které by banky zajímaly, ale i obava z reputačního rizika a zejména regulace trhu. Musíte se rozhlédnout, kdo se v této oblasti pohybuje a dobře orientuje a poradit se s ním.

Pokud je někdo přesvědčen, že schválená emise dluhopisů od ČNB je zárukou, že neprodělá, může se hravě zmýlit. I když si kupujete veřejnou dluhopisovou emisi, musíte zvážit všechny informace a rizika, které máte k dispozici a učinit rozhodnutí.

 

Pokud Vás zajímají čísla českého zdravotního systému, podívejte se na odkaz:

https://www.mesec.cz/clanky/kolik-zaplatite-v-prumeru-za-leky-a-osetreni-a-kolik-za-vas-doplaci-zdravotni-pojistovna/

image_printVytisknout