Směnka jako investiční nástroj

2. 12. 2019
Směnka jako investiční nástroj

Směnka patří mezi cenné papíry, dá se s ní tedy obchodovat nebo ji převést na jiného majitele. Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka je nástroj flexibilní, proto se často používá jako doplňkový instrument, který umožňuje individuální nastavení parametrů jako částka, splatnost, úroková sazba.

Směnkové programy emitují jak banky, tak i nebankovní subjekty. Nejkratší směnky bývají na 3 měsíce, maximální délka nebývá příliš dlouhá, většinou 2-3 roky.  Úrokové sazby jsou odvislé od bonity emitenta, bankovní nabízejí většinou úrokovou sazbu pod 4% p.a., nebankovní subjekty se mnohdy dostávají i k 8-9% p.a.

Existují dva základní typy směnek:
Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.
Směnka cizí – vystavitel směnky přikazuje třetí straně, aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz. Třetí stranou může být např. banka.

Co je naprosto prioritní při investici do směnky je ohlídat náležitosti směnky. Aby byla směnka platná, musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Jakou formou je sepsána (ručně, na počítači apod.) nebo na čem je sepsána (papír, pivní tácek apod.) zákon neřeší. Mezi důležité náležitosti směnky patří:
– Slovo „směnka“ uvedené v textu (v nadpise nestačí)
– Slib nebo příkaz uhradit smluvenou částku, která je rovněž na směnce uvedena
– Doba splatnosti
– Místo, kde má k proplacení směnky dojít (např. adresa)
– Jméno osoby, které má být částka uhrazena
– Datum a místo vystavení směnky
– Vlastnoruční podpis osoby, která směnku vystavila

Co je pro některé investory nepříjemné je forma fyzického cenného papíru, pro další to může být výhodou. Ačkoliv jsou směnečné programy dopňkovým instrumentem, v době kdy se investoři soustředí na krátkou splatnost investičních instrumentů může být směnka zajímavým investičním řešením. V každém případě je dobré si před takovou investicí prověřit emitenta, dokumentaci ke směnce a ohlídat náležitosti směnky. 

image_printVytisknout